Legalizácia CBD na Slovensku

Ako jediná krajina v EU nemáme zlegalizované použitie CBD.

Podľa posledných informácií by malo myť CBD legálne na Slovensku od 1.5.2020. Z tohto dôvodu je v našom internetovom obchode možné urobiť len predobjednávky. Dúfame, že sa tento termín neposunie a CBD budú môcť ľudia zakúpiť legálne na Slovensku a nebudú nútení objednávať z Českej Republiky, prípadne vycestovať do Rakúska s vedomím, že porušujú zákon.

Produkty ešte nemáme naskladnené – nechceme riskovať problémy so zákonom.

Aktuálna informácia na stránkach Úradu verejného zdravotníctva k CBD:

CBD (cannabidiol) ako súčasť potravín

Z textu vyberáme:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že CBD nie je možné umiestňovať na trh v SR (ako ani v celej EÚ) ako potravinu alebo zložku potravín (vrátane výživových doplnkov), nakoľko sa jedná o neschválenú novú potravinu podľa nariadenia (EÚ) č. 2015/2283. Použiť v potravinách sa bude môcť až po prípadnom schválení na úrovni EÚ a zapísaní do únijného zoznamu nových potravín, v ktorom budú uvedené aj podmienky, za ktorých možno predmetnú novú potravinu používať (tzn. kategórie potravín, do ktorých možno CBD pridávať, najvyššie prípustné množstvá CBD v týchto potravinách, prípadne aj špecifické požiadavky na označovanie takýchto potravín).

Vzhľadom na túto skutočnosť ponúkame CBD olej ako suvenír s tým, že je možné ho použiť ako doplnok do kozmetických výrobkov a len na vonkajšie použitie!